Tag: Björnholmslaunen

  • 5/8 Lämna Linda och lite fix

    Vi har på gränsen till lite ström i batterierna, får 11,5 volt på morgonen, lastat batteri. Något behöver göras, det är för dålig laddning. 8:55 Loss från SXK bojen och stävar långsamt mot Fröjdendal. Innan vi kastar loss går jag igenom hur motorn fungerar med Linda. Kör försiktigt ut från lagunen och “hem” mot Fröjdendal.…