5/8

Trollhättan, Svanesund

4/8

Vänersborg, Trollhättan

Bogsering

3/8

Spiken Vänersborg, Från Vänersborg får Anders ta tåget hem för att hämta bil så vi kan lasta av Anno all extra last från kanalresan.

2/8

Fröskog, Spiken över Dalbosjön, Vänern