13/9 Arbetsljus

Efter jobbet kopplar jag elkabel till skåpet, och en förgeningssladd inne i båten. Sedan fem nya led arbetsbelysningar från Jula. Det blir ljust och trevligt att jobba genom höstkvällarna om man kan se vad man gör.

Leave a comment

Your email address will not be published.