27/7 Björholmen med Brorsdöttrar

12:55 Lämnar Svanesund ombord anders Linda Hedda nikki 

13:25 tankar (Stenungsund?)

13:35 bunkrat klar

14:38 björholmen

Leave a comment

Your email address will not be published.