Tag: Torrsättning

  • 11/9 Torrsättning

    Första gemensamma torrsättnmingsdag för båtklubben. Fyra båtar skall upp, vi blir nummer två. 09:35 Loss Rojs plats. 09:40 Ligger vid kajen. 09:53 Båten lyft 10:05 På landplatsen efter spolning