Tag: Tångudden

  • Torsdag: 5/4

    15:26 Lämnat Tångudden, ombord Anders 16:05 Lagt till Hinsholmen Sjösättnig och sedan körde över båten till lånad plats i Hinsholmen. Hela överfarten låg jag sida vid sida med Bibbi II.

  • Onsdag 13/4 sjösättning

    15:50 sjösättning Sjösättning på tångudden, lastbilen som lyfter ned båtarna är lite fascinerande. Bosse var med och det gick jättesmidigt. Väl i vattnet så monterade vi vhf antennen, hållaren för GMS flaggen och installerade radion. In med MMSI nummer, ställ in svenska kanaler. 16:30 lämnar tångudden, ombord Anders och Bosse. Vi tar en liten tur…

  • Söndag, 7/11

    Ombord Anders & Bosse   10:40 Lämnar Björlanda Kile 11:41 Tångudden gör båten klar för vinterupptagning