Tag: Klippan

  • Lördag 10/7 Bröstholmsdyk

    09:58 Lämnar fast plats Björlanda Kile 10:03 Lastplast längst in i Björlanda Kile 10:15 Lastat Dykutrustning, loss 10:20 Lägger till på bryggändan björlanda kile bunkrar vatten 10:28 Bunkrat vatten lämnar björlanda kile 11:10 Ser säl vid Älvsborgs fästning 11:35 Lägger till vid Flyingdivers klippan, träffar Adventure-Nicklas ute med kurs utanför. Han tyckte att det var…