Tag: Björnholmen

  • 17/7 É de kappsegling? Nej, det är lördag..

    10:00 Loss Fröjdendal, Ombord Anders och Linda. 10:40 Inne och tittat i Björnholmslagunen, smäckat med folk. Inte helt oväntat efter två veckor med tokvärme och alla har semester. Dessutom kuling-varning för natten så många väljer att komma in i skydd av Orust. 11:05 Hissat segel och motor av. 11:23 Säl! Strax framför båten tittar en…